středa 1. 5.
KACÍŘŮV KANCIONÁL aneb Insania mezi nebem a peklem
00:00, Foyer
dočasně mimo provoz

info

KACÍŘŮV KANCIONÁL a n e b I n s a n i a m e z i n e b e m a p e k l e m

I l u s t r o v a n é t e x t y I n s a n i e , k o m e n t o v a n é h i s t o r i c – k ý m i o s o b n o s t m i , f i l o z o f y , r e v o l u c i o n á ř i a v r a h y .

Na počátku bylo slovo Slovo a nápad. A pak jsme potkali člověka, který se do toho nápadu opřel. Tím člověkem byla Jana KubištováJ: sunula tenhle výtvarný projekt dál silou sametového buldozeru, stala se spoluautorkou koncepce a komentářů, sehnala nemalou část financí a nadchla pro něj řadu lidí, včetně vydavatelství Yinachi, které má za sebou např. dvě „Nejkrásnější české knihy roku“ a ve spolupráci s vydavatelstvím Bigg Boss taky trilogii Kmenyo městských subkulturách.

Na počátku byla kresba Autorem ilustrací je kOki – talentovaný tatér a výtvarník z Kyjova. Když Poly přemýšlel o nejvhodnějším ilustrátorovi, narazil při bloumání internetem na jednu kOkiho kresbu a všechno bylo jasné. Tou kresbou byl „Kult hyeny x Estetika bizarnosti“. Symbolika Insanie, která je do ní vtělená, zafungovala jako tajná šifra se sdělením, že tohle spojení bude fungovat. Kresba je sice součástí knihy, ale jako jediná vznikla ještě předtím, než se kOki s Polym seznámili. Ona odstartovala roky tajného nočního kreslení, mailování a konspiračních schůzek v Brně a Kyjově.

Na konci je Kacířův kancionál kOkiho kresby vznikaly přibližně dva roky. Další rok a půl se jednalo s vydavateli a pracovalo se na textovém obsahu a grafické podobě kancionálu. Všechno v tajnosti, protože nebylo stále jisté, jestli dojdeme do cíle. Na konci několikaleté práce je kniha, která má ambice provokovat a jako sběratelský kousek zdobit knihovny excentriků dlouhou řadu let.


 
Doporučujeme